12 maart 2024

Een financiële verantwoording voor uw plannen

U heeft plannen genoeg. Voor bedrijfsgroei, innovatie, verduurzaming, digitalisering of gewoon voor regulier onderhoud. Dat betekent dat u het nodige gaat investeren en daarvoor gaat u op zoek naar een financiering. Hoe pakt u dat aan?

Ideeën krijgt u gratis en voor niets. Maar zijn uw ideeën financieel haalbaar? Om dat uit te vinden, kunt u het beste een financieel plan maken. Daarin zet u op een rijtje hoeveel geld u nodig heeft voor de investering en rekent u verschillende begrotingen door. U geeft aan hoeveel u investeert in vaste en vlottende activa, maar ook hoe u de investering betaalt: met eigen of vreemd vermogen. Verder maakt u duidelijk of u de komende drie jaar winst of verlies verwacht en wat uw inkomsten en uitgaven per maand of per kwartaal zijn. Houd daarbij ook rekening met financieringskosten. Reken bovendien met verschillende scenario’s, want u bent vooraf nooit 100% zeker over uw kosten en omzet.

Aantrekkelijke belastingregels
De financiering van uw plannen wordt gemakkelijker wanneer u van bepaalde belastingregels gebruik kunt maken. Investeert u in bedrijfsmiddelen, dan kunt u de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) gebruiken als u in een boekjaar minimaal 2.600 euro investeert en per bedrijfsmiddel minimaal 450 euro. De Energie-investeringsaftrek (EIA) is er voor energiebesparende bedrijfsmiddelen en de Milieu-investeringsaftrek (MIA) voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) mag u zelf kiezen hoe u uw milieuvriendelijke bedrijfsmiddel afschrijft. Het mooie is dat u verschillende regelingen mag combineren, alleen een combinatie van EIA en MIA mag niet.

Helder financieel plaatje
Naast belastingvoordelen zijn er ook nog tal van subsidies waarvan u gebruik kunt maken. Zoek eerst uit voor welke regelingen en subsidies u in aanmerking komt, want dat is van grote invloed op uw behoefte aan een (externe) financiering. Door alles overzichtelijk te presenteren, ontstaat er een helder financieel plaatje. Dat heeft u nodig om voor uzelf te bepalen of uw plannen haalbaar zijn. Want in hoeveel tijd kunt u de investering terugverdienen en hoe zeker bent u daarover?

Veranderde risico’s
Wij adviseren u graag over een goede financiering. Uw financieel plan is dan alvast een stevige basis om een financier te overtuigen van de haalbaarheid en de kwaliteit van uw plannen. Maar heldere cijfers zijn niet het enige. Want door uw investeringen verandert er nogal wat in uw onderneming. Wat is het effect op uw bedrijfsvoering, op uw medewerkers en op uw risico’s? Over die veranderde risico’s en hoe u daarmee omgaat, gaan wij graag met u in gesprek. Neem contact op met ons kantoor.