Werknemers­­verzekeringen

Bij Landman Assurantiën begrijpen we het belang van goed geregelde werknemersverzekeringen. Of het nu gaat om een verzuimverzekering, arbeidsongeschiktheid of ongevallen, wij zorgen ervoor dat je medewerkers de juiste dekking hebben. Hiermee bescherm je zowel je medewerkers als je bedrijf.

Vraag ons naar de mogelijkheden
Verzuim

Bescherm je personeel en je bedrijf

In elke organisatie zijn werknemers een van de meest waardevolle activa. Het beschermen van je personeel is niet alleen een teken van goed werkgeverschap, maar ook essentieel voor het behouden van een stabiele en productieve werkomgeving. Landman Assurantiën biedt een scala aan werknemersverzekeringen die zowel de werknemer als de werkgever ten goede komen.

Vraag een offerte aan
Werknemersschadeverzekering

Werknemersverzekeringen

Verzuimverzekering

Beschermt je bedrijf tegen de financiële gevolgen van ziekteverzuim. Deze verzekering dekt de loonkosten wanneer werknemers door ziekte niet kunnen werken, en biedt ondersteuning bij de re-integratie van werknemers.

WGA Hiaatverzekering

De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) Hiaatverzekering vult het inkomensverlies aan voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken en een WGA-uitkering ontvangen.

WIA Excedentverzekering

De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Excedentverzekering biedt extra dekking bovenop de wettelijke WIA-uitkering voor werknemers met een inkomen boven het maximum dagloon.

Eigenrisicodragerschap

Bij eigenrisicodragerschap draag je als werkgever zelf het risico voor de eerste tien jaar van de WGA-uitkering van je werknemers. Dit kan financieel aantrekkelijk zijn, maar brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Wij bieden ondersteuning om dit effectief te beheren.

Ongevallenverzekering

Biedt een eenmalige uitkering of een periodieke uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Deze verzekering kan zowel binnen als buiten werktijd dekking bieden, afhankelijk van de gekozen polis.

Werknemersschadeverzekering (WSV)

Ook bekend als werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (WEGAM). Deze verzekering dekt de schade die werknemers kunnen lijden als gevolg van ongevallen met motorrijtuigen tijdens het werk.

Pensioenregeling

Een pensioenregeling is cruciaal voor de toekomstige financiële zekerheid van uw werknemers. Wij adviseren en bemiddelen in het opzetten van een passende pensioenregeling die aansluit bij de wensen van zowel werkgever als werknemer.

Waarom kiezen voor Landman Assurantiën?

Wij begrijpen dat het welzijn van je werknemers direct invloed heeft op de productiviteit en het succes van jouw bedrijf. Onze werknemersverzekeringen zijn ontworpen om een breed scala aan risico’s te dekken, waardoor jij je kunt richten op het runnen van je bedrijf, terwijl wij zorgen voor de bescherming van je personeel. Maak hier een afspraak.

Meer over werknemersverzekeringen

NN asr ONVZ Goudse klaverblad Turien movir OAKK aig hiscox nh1816 Unigarant hdi sb allianz ARAG chubb Goudse Klaverblad Scildon Turien DAS Ansvaridea liberty oom scildon