04 mei 2024

Eigenrisicodragerschap: Voordelen en overwegingen voor werkgevers

Eigenrisicodragerschap

Inleiding

Als werkgever heb je te maken met diverse verplichtingen en verantwoordelijkheden, waaronder de zorg voor werknemers die door ziekte of arbeidsongeschiktheid tijdelijk of langdurig niet kunnen werken. Een van de keuzes die je hierbij kunt maken, is het eigenrisicodragerschap voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en Ziektewet. Bij Landman Assurantiën in Alkmaar helpen we je graag om te begrijpen wat eigenrisicodragerschap inhoudt en of het een goede optie is voor jouw bedrijf.

Wat is Eigenrisicodragerschap?

Eigenrisicodragerschap betekent dat je als werkgever zelf het financiële risico draagt voor de WGA-uitkering van je werknemers en/of de Ziektewetuitkering voor je zieke werknemers. In plaats van een standaard publieke verzekering bij het UWV, kies je ervoor om deze verantwoordelijkheid zelf te dragen of via een private verzekeraar af te dekken. Dit kan zowel voordelen als nadelen hebben, afhankelijk van de situatie van jouw bedrijf.

Voordelen van Eigenrisicodragerschap

  1. Kostenbeheersing: Door eigenrisicodrager te worden, kun je vaak besparen op de premie die je anders aan het UWV zou betalen. Vooral voor bedrijven met een laag verzuimpercentage kan dit financieel voordelig zijn.
  2. Eigen Regie bij Re-integratie: Als eigenrisicodrager heb je meer controle over het re-integratieproces van je werknemers. Dit betekent dat je sneller en effectiever kunt inspelen op de behoeften van je zieke werknemers, wat de kans op succesvolle terugkeer naar werk vergroot.
  3. Maatwerkoplossingen: Eigenrisicodragerschap biedt de mogelijkheid om maatwerkoplossingen te creëren die beter aansluiten bij de specifieke behoeften van je bedrijf en werknemers.
  4. Financiële Stimulansen: Door de verantwoordelijkheid voor de uitkering zelf te dragen, heb je een extra stimulans om te investeren in preventie en re-integratie. Dit kan leiden tot een gezondere werkomgeving en minder verzuim.

Nadelen van Eigenrisicodragerschap

  1. Financieel Risico: Het grootste nadeel is het financiële risico dat je loopt. Als een werknemer langdurig ziek wordt, kunnen de kosten aanzienlijk zijn. Het is belangrijk om een goed beeld te hebben van je financiële situatie voordat je deze stap neemt.
  2. Administratieve Last: Eigenrisicodragerschap brengt extra administratieve taken met zich mee. Je moet zorgen voor een goede administratie en rapportage van verzuim- en re-integratieactiviteiten.
  3. Complexiteit: Het beheren van eigenrisicodragerschap kan complex zijn, vooral als je geen ervaring hebt met verzuimmanagement. Het inschakelen van deskundige hulp is dan vaak noodzakelijk.

Eigenrisicodragerschap voor de WGA

De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) is bedoeld voor werknemers die na een periode van ziekte gedeeltelijk arbeidsongeschikt blijven. Als eigenrisicodrager voor de WGA draag je zelf de kosten voor de WGA-uitkering van je werknemers voor een periode van tien jaar. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor de begeleiding en re-integratie van deze werknemers.

Eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet

De Ziektewet is bedoeld voor werknemers die ziek zijn en geen recht meer hebben op loondoorbetaling door de werkgever, zoals bij tijdelijke contracten die aflopen tijdens ziekte. Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet draag je zelf de kosten voor de ziektewetuitkering en ben je verantwoordelijk voor de re-integratie van deze werknemers.

Waarom Kiezen voor Landman Assurantiën?

Bij Landman Assurantiën combineren we expertise met een persoonlijke benadering. Onze ervaren adviseurs helpen je bij het beoordelen of eigenrisicodragerschap de juiste keuze is voor jouw bedrijf. We bieden maatwerkoplossingen en persoonlijk advies, zodat je bedrijf goed beschermd is en jij voldoet aan alle wettelijke vereisten.

Uitgebreide Uitleg van Eigenrisicodragerschap

Bij eigenrisicodragerschap voor de WGA en Ziektewet neem je als werkgever de verantwoordelijkheid voor de kosten van de uitkeringen en de re-integratie van je werknemers. Dit kan aantrekkelijk zijn voor bedrijven die proactief met verzuim en re-integratie omgaan en zo kosten willen besparen. Het vereist echter een goed inzicht in de eigen financiële en organisatorische mogelijkheden.

Kostenbeheersing en Financiële Vooruitzichten

Een van de grootste voordelen van eigenrisicodragerschap is de mogelijkheid om kosten te beheersen. Door het verzuimpercentage laag te houden en effectief te werken aan de re-integratie van werknemers, kun je de premiekosten aanzienlijk verminderen. Dit vergt echter een grondige analyse van de huidige verzuimcijfers en een strategisch plan om deze cijfers verder te verlagen.

Effectief Verzuimmanagement

Als eigenrisicodrager heb je de mogelijkheid om zelf het verzuimmanagement in te richten. Dit betekent dat je sneller kunt handelen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, wat de kans op succesvolle re-integratie vergroot. Investeren in preventieve maatregelen, zoals ergonomische werkplekken en gezondheidsprogramma’s, kan het verzuim verder verminderen en de algemene gezondheid van je werknemers bevorderen.

Deskundig Advies en Ondersteuning

Bij Landman Assurantiën begrijpen we dat eigenrisicodragerschap een complexe keuze kan zijn. Daarom bieden we deskundig advies en ondersteuning bij elke stap van het proces. Onze ervaren adviseurs staan klaar om je te helpen met het opstellen van een verzuimbeleid, het vergelijken van verzekeringsopties en het implementeren van effectieve re-integratiestrategieën.

Contact

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Wij helpen je graag bij het vinden van de beste oplossing voor jouw bedrijf, of het nu gaat om eigenrisicodragerschap voor de WGA, Ziektewet of andere verzekeringsoplossingen. Of maak hier een afspraak.

NN asr ONVZ Goudse klaverblad Turien movir OAKK aig hiscox nh1816 Unigarant hdi sb allianz ARAG chubb Goudse Klaverblad Scildon Turien DAS Ansvaridea liberty oom scildon